امکان دریافت بسته همایش بدون حضور فیزیکی فراهم شد .
1396-09-19
امکان دریافت بسته همایش بدون حضور فیزیکی فراهم شد .

به اطلاع می رساند با تمهیدات اندیشیده شده توسط دبیرخانه اجرایی همایش، جهت رفاه حال کلیه عزیزان و به خصوص آن دسته از افرادی که امکان حضور فیزیکی در روز کنگره را ندارند دبیرخانه اجرایی بسته ایشان را به همراه کتاب الکترونیک مجموعه مقالات و دیگر خدمات به آدرسی که در هنگام ثبت نام درج شده است ارسال می نماید .