جلسه بررسی برنامه های همایش زبان عربی برگزار شد
1397-02-01
جلسه بررسی برنامه های همایش زبان عربی برگزار شد

 دکتر سلیمانی اصل سرپرست امور پردیس های استان ضمن تبریک ماه رجب بر بهره جستن از فرصتهای معنوی این ماه مبارک تاکید و از برگزاری همایش ملی آموزش زبان عربی در روز ششم اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. در ادامه آقای دکتر بهنام دبیر اجرایی همایش ضمن ارائه راهکارهای اجرایی از اقدامات انجام گرفته گزارشی به اعضا ارائه نمود.

سپس آقای دکتر طالبی دبیر علمی همایش، گزارشی از روند دریافت مقالات  و داوریهای انجام گرفته را بیان کردند. آقای دکتر یعقوبی برنامه های اجرایی در روز همایش را تبیین نمود. در خاتمه اعضای ستاد در خصوص نحوه اجرا به بحث و تبادل نظر پرداختند.