اعلام نتایج
1397-01-29

با توجه به داوری صورت گرفته از مقالات ارسال شده به همایش لیست مقالات پذیرفته شده اعلام شد . 

به صفحه ی اصلی سایت همایش مراجعه  کنید . 


* لازم به ذکر است مقالات جدیدی که قبل از به پایان رسیدن مهلت ارسال مقالات به همایش ارسال می شوند در صورت پذیرفته شدن در لیست بالا قرار می گیرند .