ارزشیابی در آموزش عربی
کد مقاله : 1008-ARC
نویسندگان:
هدایت الله تقی زاده *
تهران خ مالک اشتر بین خ خوش و رودکی پ 817 ط2 کدپستی1346746697
چکیده مقاله:
ارزشیابی یکی از اجزاء ضروری برنامه آموزشی به شمار می رود. از طریق آن می توان به میزان دستیابی به اهداف برنامه های آموزشی و اشکالات احتمالی در طراحی برنامه آموزشی پی برد و فعالیت ها را اصلاح کرد. سؤال‌هایی که مطرح می‌شود؛ اینکه چرا باید در آموزش عربی به ارزشیابی روی آورد؟ کدام نوع از ارزشیابی در پیشرفت فراگیران آموزش عربی موثرتر است؟ در جواب باید گفت ارزشیابی از نظر پیچیدگی و نیاز به ترکیب همه رفتارها از قبیل دانش، فراگیری،‌ کاربستن، تجزیه و تحلیل و ترکیب از همه آنها جامع‌تر است. نگارنده در این پژوهش با روش توصیفی- تفسیری بر آن است که به ارزشیابی در آموزش عربی بپردازد و انواع ارزشیابی با توجه به زمان و هدف و شیوه‌های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دهد. و به این نتیجه می رسد که ارزشیابی یک فرآیند مداوم و جزء جدانشدنی برنامه‌های آموزشی و حلقه اتصال کلیه عوامل یک برنامه آموزشی (درون داد، فرایند و برون داد) به حساب می‌آید. و اجرای درست آن را می‌توان یک کار هنرمندانه معلم دانست. استفاده از شیوه‌های نوین ارزشیابی با توجه به توانائیهای واقعی و مستقیم فراگیر در آموزش عربی, باعث اعتبار بخشی بیشتر به ارزشیابی در آموزش می‌شود. امروزه در ارزشیابی عربی علاوه بر ارزشیابی تکوینی و تراکمی که در گذشته بیشتر استفاده می‌شد، از شیوه‌های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: 1- ارزشیابی از عملکرد2-پروژه‌های گروهی یا انفرادی3-مجموعه کارها (پوشه کار یا پور تفولیو)4- یادداشت‌های فراگیران5-ارزشیابی گام به گام.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: ارزشیابی, آموزش, عربی, برنامه آموزشی, PCK.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است